Foto’s Oeds fan Fierwei

Sneontejûn hat in seal fol minsken neigenietsjen kind fan it teäterstik Oeds fan Fierwei. Siep van Lingen liet in moaie film sjen fan dit barren. Ek hat er fan foto’s in kollaazje makke. Fan ôf dizze wike binne de moaiste foto’s fan Oeds fan Fierwei op it byldskerm bij Kaphûs te besjen.