Foto’s, een drone en Faam!

Op het sportveld, daar moet je zaterdag zijn! Het feest van Doarpsbelang Reduzum start om 10 uur met koffie, Faam! en een prachtige fotopresen­tatie, gemaakt door Piet Elzinga en Binne Sjonger. Het jubileum vraagt om een bij­zondere nieuwe dorps­foto. Daarom vormen rond half twaalf zo veel mogelijk kinderen samen het getal 100 (ook volwas­senen mo­gen aansluiten). Een drone maakt hiervan een foto. Om 13 uur start de kinderkermis. En om 20 uur: Let the sunshine in! Mis dit feest niet!