Foar de alderleafste mem

In oantal dagen hat skoalle ferbean terrein west foar alle memmen. Mei help fan de juffen waard der knipt, plakt, ferve en sels bakt. Sa sitte de bern út groep 1 en 2 hjoed grif mei harren mem oan de kofje mei in sels bakt keekje.