Foar alles is in earste kear

Henny Kombrink hat al aardich wat biljertprizen bemachtige, mar hie noch nea yn de finale stien fan in maatspartij. Mar justerjûn hie se it foar inoar. Tegearre mei Johan Bleeker wûn se de earste priis yn de winnaarsronde. Utslach en foto’s