Fleane yn in loftballon

Fannewike fleach der in loftballon boppe Reduzum, oer de Zwette. Wat in moai útsicht oplevere foar de ballonfarders. Fanút de loft hiene se wer in skitterend gesicht oer de lanlik omjouwing.