Fisksteigers better tagonkelik

Hengelsportferiening Idaarderadiel hat in oantal jierren ferlyn 25 fisksteigers oanlein oan de Swette. Twa fisksteigers binne makke foar minsken yn in rolstoel. Hjir wurdt al goed gebrûk fan makke. No steane der ek dúdlike paadwizers oan de tagongsdyk.