Fiets in rek bij sportveld

In toenemende mate krijgt de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. klachten over het “parkeren” van fietsen rondom het gebouwencomplex. Het is de bedoeling dat alle fietsen op de speciaal daarvoor ingerichte plek worden geplaatst. Het is dus verboden om de fietsen mee te nemen op het sportveld, naar de jeu-de-boules baan of tennisbaan. We hebben met z’n allen regels over het “parkeren” van fietsen opgesteld. Laten we ons er dan ook aan houden!