Ferljochte jûnskuier

Hjoed de koartste dei, de langste nacht.
En as it dan dochs sa lang tsjuster is, kinne jimme by jûntiid in kuier meitsje troch it doarp. Rûnom sjogge je sfearfolle ferljochting oan de huzen en in yn de tunen.