Ferkearsregelaars dogge it foar dyn doarp

Foar en ûnder de televyzje-opnamen fan Doch it foar dyn doarp is der help nedich om it ferkear rûn de set tsjin te hâlden. It giet om it stik Buorren oant en mei de hoek Op ’e iisbaan. En fansels ek Op ‘e iisbaan, om’t de opnames plakfine op it parkearterrein fan de Wiete Haven. Wolle jo meihelpe?