Ferdivedaasje op snein

Op snein is der foar elkenien dy’t fan muzyk hâldt wol wat te dwaan yn Reduzum. Yn de tsjerke is in oargelkonsert mei organist Mannis Hofsink. En yn kafee bar De Welp komme jo yn Tiroler sfearen mei muzyk fan Daylight.