Fan ús eigen ferslachjouwer

Wisten jo dat www.reduzum.com in eigen rjochtbankferslagjouwer hat? It earste stikje fan dizze ferslachjouwer is fan in saak dy’t freed foar de rjochter kaam. Sjoch foar mear nijs ‘In de pers’.