Fakature Ferkearskommisje

Ynkoarten komt der in posysje yn de Ferkearskommisje frij. Fynsto it leuk om kontakten tusken de minsken te lizzen, kontakten tusken de gemeente en de minsken te lizzen of saken relateert oan ferkear en parkearen út te setten / op te lossen.
We sykje ien dy: Reduzum feiliger meitsje wol, proaktyf is en in kear as 5 yn it jier fergaderje wol  yn in gesellich team.
Yntresse? Mail it troch nei Doarpsbelang@reduzum.com