Fakânsjegroet

Der wurde hieltyd minder kaarten oer de post stjoerd. Spitich mar begryplik want it is fansels ek wol hiel maklik om digitale groeten oer te bringen. Je kinne yn ien kear it hiele doarp berikke.