Fakânsje yn ….Idaerd

In projektûntwikkelder út Idaerd is dwaande mei de ferkeap fan riante fakânsjebungalows, type ‘ein’. Hawwe jim in eigen stikje grûn dan is dit type wenning hiel geskikt foar twadde wente. Mar kin ek brûkt wurde foar de ferhier.
De wenning is fan duorsume materialen makke, goed isolearre en hielendal klimaat neutraal. Foar it besichtichjen fan de wenning kinne je kontakt opnimme mei de projektûntwikkelder.