Fakânsje fertier

De skoallen binne ticht. Mar Johanna en Ilse Velstra fine dat hielendal net slim. Se hawwe in moaie trampoline yn de foartún en dêr kinne se no de hiele fakânsje op om springe.