Eutanasy, een segen as dilemma

Neffens it grutwurdboek van Dale bestjut eutanasy “het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken”
Tongersdei 12 febrewaris sil Sieger van der Zwaag by de Vrouwen van Nu prate oer Eutanasy, een segen as dilemma. De jûn begjint om 19.45 oere. Jim binne wolkom.