Estafettewedstriid foar senioaren

De IIsclub fan Reduzum hâldt freedtejûn in estafettewedstriid foar senioren, foar eltsenien dy’t fan de legere skoalle ôf is. De wedstriid begjint om 19.30 oere. Opjefte kin by de iisbaantinte, by Karin Bakker en by Wietze Jorna oant freed 19 oere.