Eskeblom fernijd

Blommewinkel de Eskeblom hat dizze moanne in lytse “up date” hân. It part dêr’t de fazen mei losse blommen stiene is no moai fuort wurke efter in stellaazje. Boppedat hat Blijke Vellinga ek wer oeral lytse sfearhoekjes makke.