Erven en erfbelasting

Krijgt u een erfenis of laat u een erfenis na? Dan hebt u te maken met de erfbelasting. De ANBO nodigt leden en niet-leden uit voor een themamiddag over erfbelasting op vrijdag 16 november om 14.00 uur in het lokaal te Reduzum.
Jan Bouma van Bouma Advies & Consultancy uit Grou geeft uitleg hoe middels een belastingscan inzage wordt verkregen in de verschuldigde erfbelasting en de mogelijkheid om deze te verlagen.