Erfgrenzen vastleggen

De landmeters van HB Land-meetkundige Dienstverlening zijn bezig met het uitzetten van de erfgrenzen van het Swinlân in Reduzum. Eerder al heeft dit bedrijf uit Joure de heipalen van de brug, de duikers en het kabels- en leidingentracé uitgezet, evenals de wegen, fietspaden en inspectieputten. Het bedrijf maakt gebruik van GPS of Total Station.