Electra Pearkekeatsen

23 augustus is om 11.00 (miskien in oere earder i.f.m in protte dielname) it Electra Reduzum. pearkekeatsen. Dit bart op de Haedstrjitte en Haven.
Opjaan bij Janna Bokma till,06-12091039 of maile nei bokmajanna@gmail.com foar 20 augustus 19.00 oere. Oant snein!