Eke

Lytse poppe
Tear en bysûnder
bist foar ús in wûnder.