Efkes swetse op de brêge oer de Swette

De nije fytsbrêge oer de Swette hat fanôf hjoed in namme. Mei de iepening fan it fytspaad lans de Swette waard it boerd mei ‘De Swetse’ ûntbleate. Dizze namme is betocht troch de skoalbern út Boazum. Want: “ oer de Swette leit in brêge en dêr kin je moai op stean te swetsen”.
Bekijk hier de foto’s en item op omrop Fryslân