Efkes nei bûten mei mem

De sinne skynt en de temperatueren wurde wer wat oangenamer. Tiid foar minsk en bist om nei bûten te gean. Sa ek it Frysk hynder Theuneske fan Nico Hooghiemster, dat mei har fôle efkes genietet fan it moaie maaitiidswaar.