Een spoor van licht

De Levo-groep heeft in deze week een spoor van Licht uitgezet in Reduzum. In alle groepen van de basisschool is een lantaarn uitgedeeld aan een willekeurige leerling.