Een halve meter diep

Voor een goede doorstroming van het water in it Swin, maait een medewerker van Wetterskip Fryslân de route langs de Ayttawei. Op 1 november start de jaarlijkse schouw van sloten. Het waterschap heeft dit jaar nieuwe schouwsloten aangewezen.