Een goed gesprek

23 september is in de kerk van Reduzum de startzondag van de protestantse gemeenten Reduzum-Idaerd c.a. en Wartengahe. Het .thema van deze zondag is ‘Een goed gesprek’. Vanaf  9.30 uur staat er koffie met iets lekkers klaar. Om 10 uur is er een korte viering, met medewerking van het ‘gelegenheidskoor’, waarna we in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we af met een drankje en hapje. Ieder is van harte welkom !