Eden

Na al die weken luisteren
aan mama’s buik zo bol
Nu willen we wel eens weten,
wie had daar zoveel lol?!