Earste priiswinners bekend

Hjoed om 12 oere by Electra op ‘e stoepe, ha trije “lytse ûndernimmerkes” de lotten fan de stimpelaksje lutsen. Kafee-baas Jeroen spilet foar Sinterklaas Kapoen. En bringt mei in grôtfolle bakfyts de prizen rûn! Meer…