Dúdlike regels

It kuierpaad kin brûkt wurde. Foar brûkers binne der wol in pear betingsten. Troch de bouwerij fan fisker De Jager moat der earst noch wol in stikje klúnd wurde. Mar dan leit der in prachtich kuierpaad foar har klear.