Draakjefleane

In moaie wolken loft, strielende sinne en in lekker suchtsje wyn. De ingrediënten foar in prachtich plaatsje juster op it Swinlân.
Bern wiene hjir mei help fan harren âlders drok dwaande mei it draakjefleane.