Draagvlak onderzoek windenergie

TNS NIPO heeft in opdracht van stichting Fryslân foar de Wyn het draagvlak voor 34 windenergie-initiatieven in de provincie Friesland gepeild.
Doel van het onderzoek is om op betrouwbare en onafhankelijke wijze een uitspraak te doen over de opinie van inwoners als het gaat om diverse initiatieven voor windenergie in Friesland. Reduzum is tegen de grote clusters langs het spoor maar wel tevreden over haar eigen molen.