Dorpsfilm Roordahuizum 1965

In de zestiger jaren trok Johan Adolfs langs de Friese dorpen om een dorpsfilms te maken. Alles kwam er op: dorp, kerk, school, winkels, fanfare, boodschappende vrouwen, werkende mannen, spelende kinderen, zwemmende eendjes…
Deze film is door het Fries Film Archief gedigitaliseerd en op hun eigen Youtubekanaal gezet.