Dorpsbelang krijgt donatie van Coöperatiefonds Rabobank

Een deel van de winst van de Rabobank gaat naar het Coöperatiefonds. Projecten die een bijdrage leveren aan de economische, sociale en culturele omgeving kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage.
Doarpsbelang Reduzum kreeg uit dit fonds €4.200 als bijdrage voor het nieuwe speeltoestel op de A.J.Smedingstrjitte