Doorfietsroute Leeuwarden -Heerenveen

Er wordt al poos gewerkt aan de verschillende fases van de doorfietsroute van Leeuwarden naar Heerenveen. Dit betekent dat we het bestaande fietspad op deze route breder en comfortabeler maken. Nu zijn ze bezig met het stuk vanaf de Snitserhoek naar Jirnsum.
Van maandag 30 augustus t/m vrijdag 8 oktober beginnen ze met de vernieuwing van het fietspad langs de Overijsselsestraatweg tussen de N354 en Reduzum