Donateursactie ‘Us eigen buske’

Gisteren heeft de molenstichting de schoolbus officieel overgedragen aan de buscommissie. Een bus, gefinancierd door opbrengsten uit windenergie van onze eigen wynmûne. Voor de dagelijkse ritten is veel geld nodig. Daarom is er komende week een donateurs actie. Van deze giften vanuit de trije doarpen kan ‘Us eigen buske’ elke dag de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren veilig van en naar school brengen.