Donateursactie schoolbus

In 1936 is er door ouders uit de dorpen Friens en Idaerd een buskommisje opgericht die zorgt voor schoolvervoer van de kinderen uit deze dorpen naar Reduzum. Ouders en kinderen zijn heel blij met dit vervoer en met de inzet van de chauffeurs.
Door de stijgende brandstof kosten en onderhoud van de bus is er meer financiële hulp nodig. Daarom is er volgende week een donateursactie.