Doarpspartij begjint letter

Op snein 30 augustus is de tradisjonele “doarpspartij”. Alle ynwenners fan de trije doarpen fanôf 12 jier meie oan dizze partij meidwaan. De dielnimmers soargje sels foar de prizen: elts komt mei in priis thús! It begjint 13:00 oere