Doarpentoer

Om de inwoners van de dorpen ten zuiden van Leeuwarden dichtbij en laagdrempelig van passende ondersteuning te voorzien, zet Dorpenteam Zuid van Amaryllis “de Doarpsbus” in. In een tijdsbestek van 2 weken bezoeken zij alle dorpen van het werkgebied van Dorpenteam Zuid. Vrijdag 24 september staat de bus om 10.00 bij de kerk in Reduzum. Alle inwoners van Reduzum en Friens zijn van harte uitgenodigd om met de medewerkers kennis te maken! Bewoners van Idaerd en Eagum zijn donderdag 23 september om 14.00 welkom bij kerk Idaerd.
De koffie staat voor u klaar.