Doarp Europa

Twee keer wordt de huiskamer van Janet en Leo, Oan it Swin 2,  omgebouwd, om Tryater te ontvangen dat daar Doarp Europa zal komen spelen. Heel bijzonder dus. En…Sjoerd Blom zal meespelen, die in OEDS fan Fierwei de rol van Tymen zo prachtig neerzette en Peter Sijbenga tekent voor de dramaturgie. Slechts 30 bezoekers kunnen 11 en 18 novenber aanwezig zijn, het wordt dus een heel bijzondere voorstelling van anderhalf uur. Kijk gauw op de site van swinswette