Doar oan doar aksjes melde by Gemeente

As in feriening in doar oan doar aksje hâlde wol dan moat dit sels oanfrege wurde by de Gemeente Ljouwert. De oanfraach kostet neat, mar de Gemeente hat dan wol oersicht of’t dêr ek mear aksjes op it selde stuit plak fine. Sa kinne se it dan in bytsje stjoere.