Disclaimer


Disclaimer Reduzum.com:  Reduzum.com is de dorpswebsite van Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum en valt onder verantwoordelijkheid van de dorpsbelangen van deze dorpen.
Reduzum.com maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die gebruikt worden om de site goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te meten. We gebruiken hiervoor op basis van een verwerkersovereenkomst Google Analytics, waarbij de ip-adressen zijn afgeschermd en wij gegevens niet kunnen herleiden tot individuele bezoekers.
Reduzum.com zelf monitort bezoek niet op individueel niveau  en bouwt ook geen profielen op van bezoekers. Reduzum.com behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijk­heid. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt naar persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een forum of enquête, staat expliciet aangegeven waarvoor deze worden gebruikt. Reduzum.com geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen.
De redactie gaat zorgvuldig om met het aangeboden nieuws op de site. De informatie is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Informatie op de site kan, ondanks de zorg en aandacht die eraan wordt besteedt, onvolledig of onjuist zijn. De redactie is niet aansprakelijk voor initiatieven die de gebruiker neemt op basis van de verstrekte informatie. Als u denkt dat informatie op de site incorrect is, wilt u dan contact opnemen via redactie@reduzum.com. De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden content niet te plaatsen of zonder aankondiging aan te passen.
Deze website heeft een informatief, niet-commercieel karakter. De redactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u contact opnemen met de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor claims over door anderen aangeleverde teksten en afbeeldingen of illustraties. Alle mogelijke claims die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van degene die de content heeft aangeleverd.
Specifieke informatie staat in ons privacyprotocol