Digitale nieuwsbrief kerk

De PKN kerk zal tijdelijk, 1x per 14 dagen een digitale nieuwsbrief te versturen. Dit wordt nu gedaan naar de mensen die regelmatig in de kerk komen. Maar misschien zijn er meer mensen die hem zouden willen ontvangen.
Dan kunt u dit via de mail aangeven: pknreduzum@gmail.com Wilt u graag een papieren versie hiervan hebben,ook dat kan. De kerk zorgt er dan voor dat het bij hen in de bus komt.