Digitale jaarvergadering

Een jaarvergadering organiseren waarbij we bij elkaar kunnen zijn en ‘real live’ kunnen overleggen, zat er afgelopen voorjaar niet in. Momenteel nog steeds niet. En waarschijnlijk de komende maanden niet. Toch wil KV Jan Reitsma graag een paar zaken met dec leden bespreken. Om die reden organiseren ze op dinsdag 3 november vanaf 19.30 de Algemene Ledenvergadering 2021, digitaal! Iedereen die wil deelnemen kan een mailtje sturen of dit anderzijds bij het bestuur kenbaar maken. Je krijgt dan tijdig een weblink doorgestuurd die je kunt aanklikken om zo de vergadering te volgen.