Dienstverleningsloket nieuwe gemeente Leeuwarden in Grou

Inwoners van de nieuwe gemeente Leeuwarden kunnen vanaf dinsdag 7 januari voor eenvoudige lokethandelingen terecht in Grou. Voor de aanvraag van een
paspoort/identiteitskaart, een rijbewijs, een gehandicaptenparkeerkaart, het melden van een
geboorte of registratie van een huwelijk moet men eerst een afspraak maken.