Dertien ambachten zonder ongelukken

Sa’n 31 jier wenne Willem Bosgra yn Kenia, Zambia, Irak, Saoedi-Arabië, Polen en Ruslân. Oant 2012 hat er yn ferskate lannen yn koarte misjes foarljochting jûn en projekten begelaat. Sa troch de jierren hinne hat er moaie ûnderfinings en ferhalen opdien, dy’t er graach mei oaren diele wol.
Kom freed syn ferhaal heare op de gesellige jûn fan fûgelwacht..