Der op út

Wat in moai maaitiidswaar hiene we dit wykein. It lokke in soad minsken nei bûten. Op ‘e fyts of rinnend der op út. Sa as dit stel dat mei de tas op ‘e rêch der hielendal klear foar is om in lange kuier te meitsjen.