De worsteling met Het Kwaad

De werkgroep Focus van de kerken van Reduzum en Raerd heeft voor de activiteiten van dit jaar als thema Het Kwaad gekozen.
Wat veroorzaakt de conflicten in relaties en gezinnen. En wie herkent het niet: je doet iets met de beste bedoelingen, maar het gevolg is één grote doffe ellende.
In de lezingen en via films wordt dit seizoen Het Kwaad van verschillende kanten belicht. De toegang is gratis.