De wind weer mee…

Toen het bestuur van de wynmûne de SCE-beschikking, voor de nieuwe dorpsmolen, kreeg dachten ze dat het meeste werk wel gedaan zou zijn. Dit bleek echter een grote misvatting te zijn die gevolgd werd door een deceptie. Liander werkte tegen, maar toen Urgenda en de pers er lucht van kregen, kwam er toch een positieve voorwaartse beweging. De komende weken wordt een tijdpad uitgezet en ligt de focus op de financiële planning en organisatie.