De Trochsetter!

Gisteravond was de prijsuitreiking onder de jeugd van kaatsvereniging Jan Reitsma. Er waren drie prijzen te winnen, Kaphûs, diplomakaatsen en de competitie. Ook waren er twee wisselbekers voor de echte “Trochsetter”. Een aanmoedigingsprijs voor de kinderen die altijd aanwezig zijn, fleurig blijven ondanks dat ze hebben verloren, een positieve instelling hebben. Het jeugdbestuur wil met dit gebaar de jeugd graag een hart onder de riem steken.. Dit jaar mogen Jelle Boersma en Freark van der Wal de wisselbeker een jaar houden.